Contact

cvba Energie voor meer Natuur
Willy Ibens
Natuurpunt Antwerpen-Noord & Kempen vzw
Steenstraat 25
2180 Ekeren

03/541 58 25

info@energievoormeernatuur.be

De statuten van CVBA Energie voor meer Natuur
U vindt de statuten hier.

Wij zijn erkend als coöperatieve vennootschap bij ministerieel besluit dd 15 februari 2011. De bevestiging van de verlenging van deze erkenning vindt u hier.

Verdere informatie over coöperatieve vennootschappen
Het statuut van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is geregeld in boek VII (dat is art. 350 en volgende) van het Wetboek van Vennootschappen (7 mei 1999).

Het opmerkelijke aan een coöperatieve vennootschap is dat de toetreding van vennoten soepel kan verlopen.

Om als coöperatieve vennootschap te worden erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, moeten de statuten van de volgende principes bevatten:

  • de vrijwillige toetreding,
  • de gelijkheid van het stemrecht op de algemene vergadering,
  • de aanwijzing door de Algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur
  • de bestuursmandaten moeten in de regel onbezoldigd zijn en het dividend mag niet hoger liggen dan 6%.