Waarom duurzaam beleggen

Energie: uitdaging en opportuniteit

Slinkende voorraden van fossiele brandstoffen, klimaatverandering, een alsmaar groeiende vraag naar energie… Er staan ons de komende decennia heel wat uitdagingen te wachten. Gelukkig zijn er ook oplossingen aanwezig: enerzijds energiebesparing, anderzijds technologieën die al vele decennia hun efficiëntie bewijzen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht. Honderdduizenden mensen schakelden de voorbije jaren over naar groene stroom, energiebesparing is de voorbije jaren ‘big business’ geworden, het aantal werknemers in de sector van de hernieuwbare energie stijgt voortdurend.

Natuurpunt en Linea Trovata

Ook Natuurpunt en Linea Trovata trekken mee aan de kar van de hernieuwbare energie. Sinds 2008 bundelen beiden hun expertise. Eerst in het kader van de campagne ‘Zonnen voor meer natuur’, een samen-aankoop van zonne-installaties. Op 2 jaar lieten meer dan 800 mensen via ons zonnepanelen plaatsen, en het aantal groeit nog elke dag. In 2010 werd de actie onverminderd voortgezet, en werd er ook een vervolgproject aan gebreid: het project ‘Grote daken gezocht’. Natuurpunt zocht bij leden en sympathisanten, eigenaars van grote daken die bereid waren hun dak te verhuren aan Linea Trovata. Die onderneming plaatst er dan op eigen kosten en eigen risico fotovoltaïsche cellen op. De eerste grote zonne-installatie van werd eind augustus 2010 in gebruik genomen, op de Sint-Martinusschool in Lubbeek.

De grote daken die ondertussen met zonnepanelen zijn volgelegd, leveren niet alleen heel wat groene elektriciteit, maar ook een commissie voor Natuurpunt. Hiermee kan Natuurpunt op zijn beurt bedreigde natuur aankopen.

CVBA Energie voor meer natuur

In 2010 leidden verschillende elementen tot een volgende stap in de samenwerking.

  • Investeringen in groene energieprojecten zijn kapitaalsintensief, maar brengen verzekerde rendementen op gedurende minstens twintig jaar. Linea Trovata zocht hiervoor extra kapitaal om in België en daarbuiten zoveel mogelijk investeringen te kunnen doen.
  • Natuurbeschermers zoeken nieuwe bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld om natuurgebieden aan te kopen.
  • Heel wat leden van Natuurpunt willen wel investeren in hernieuwbare energie, maar kunnen om uiteenlopende redenen niet investeren in eigen zonnepanelen (bv omdat ze huren of wegens de ligging van de woning). Anderen willen dan weer bijkomend investeren in duurzame energie.

Om al die redenen beslisten Natuurpunt Antwerpen-Noord, Natuurpunt Gent, Natuur.koepel en Linea Trovata eind 2010 om de cvba Energie voor meer Natuur op te richten.

Cvba betekent ‘Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid’. Een coöperatieve is dus een bedrijf, en streeft dus – anders dan een vzw – winst na. Kenmerkend voor een coöperatieve is dat mensen relatief vlot kunnen in- en uitschrijven. Het risico is daarbij beperkt tot de eigen inbreng. Gaat de vennootschap failliet, of zijn er zware schulden, dan kunnen de vennoten daar niet persoonlijk voor aangesproken worden.

100% groene stroom tegen 2050

Steeds meer rapporten tonen aan dat het mogelijk is om in 2050 voldoende hernieuwbare energie te produceren om te voldoen aan de ganse wereldenergievraag. Voorwaarde is wel dat onze politici daar nu al resoluut voor gaan.

Linea Trovata en Natuurpunt zullen de kat niet uit de boom kijken. We trekken voluit de kaart van de hernieuwbare energie, en met ‘Energie voor meer Natuur’ geven we onze sympathisanten de kans om hetzelfde te doen.