Nieuws

Energie voor meer Natuur is een coöperatieve vennootschap met een drieledig doel: meer groene stroom produceren, zodat Europa tegen 2050 volledig op groene energie kan draaien, zo veel mogelijk mensen betrekken bij de omschakeling naar duurzame energie en een deel van de opbrengsten van dit energiebedrijf gebruiken om natuur te beschermen.

De AV gaat door op dinsdag 24 mei 2022. De uitnodiging en bijhorende documenten zijn te vinden via https://www.energievoormeernatuur.be/algemene-vergadering-mei-2022/.