Nieuws

Energie voor meer Natuur is een coƶperatieve vennootschap met een drieledig doel: meer groene stroom produceren, zodat Europa tegen 2050 volledig op groene energie kan draaien, zo veel mogelijk mensen betrekken bij de omschakeling naar duurzame energie en een deel van de opbrengsten van dit energiebedrijf gebruiken om natuur te beschermen.